Vill du få ett bra erbjudande eller diskutera ett projekt? Då är du varmt välkommen att kontakta oss. Ju fler och bättre uppgifter vi får, desto snabbare får du en knivskarp offert: 

– Vilken trycksak? (Flyer, inbjudan, visitkort etc.) 

– Hur stor upplaga? (Hur många?) 

– Vilket format? (Storleken på den färdiga produkten) 

– Enkel- eller dubbelsidig utskrift?